Ontzandingsinstallatie voor boorpalen & TBM

Ontzandingsinstallatie voor boorpalen & TBM
Ontzandings- of ontziltingsfabriek is ontwerp voor geboorde pool op constructie met economische optie en zeer compact ontwerp voor een kleine voetafdruk. De ontzandingsfabriek is ontworpen voor flexibel werken en installeren, zodat deze geschikt is voor boor-, TBM- of HDD-modderrecyclingsysteem.

De belangrijkste componenten van alle ontzandingsinstallaties zijn: Grof scherm voor het onderscheppen van stenen groter dan 5 mm; Opslagtank van het grove scherm; Cycloon met cycloonaanvoerpomp voor het verwijderen van fijne deeltjes uit de suspensie; Ontwateringsschermen voor het onttrekken van verder water uit de vaste stoffen die zijn ontladen door de cycloon.

Ontzandingsinstallaties worden gebruikt om bodemdeeltjes in boorsuspensie te verwijderen en slurries te ondersteunen die worden gebruikt in funderingstechniek. Dit kunnen water-bentoniet-, water-polymere- of water-cement- en bentonietsuspensies zijn.